• Či už sa jedná o vnútorné alebo vonkajšie akvarijné filtre, bude ho potrebné čas od času vyčistiť a otázku ako čistiť akvarijní filter si raz položí každý začínajúci akvarista.
 • Interval údržby je pri vnútorných aj vonkajších filtrov rôzny a nezávisí len od typu filtra, ale aj na daších faktoroch ako je počet rýb v nádrži, intenzite a množstvo kŕmenie atď.
 • Zvyčajne platí, že vnútorné akvarijné filtre čistíme raz za 1-2 týždne a vonkajšie akvarijné filtre čistíme každých 6-8 týždňov.
 • Jasným signálom je vždy slabší prúd vody vytekajúcej z filtra.

Čistenie filtra

gallery/interny filter
gallery/technika

Čistenie filtračných náplní

 • Väčšinou výrobcovia filtra odporúča pri každej údržbe vymeniť filtračné náplne za nové.
 • Spravidla to nie je zakaždým potrebné.
 • Meníme iba absorbčné filtračné náplne napr. Aktívne uhlie, Zeolith a ďalšie, ktoré sú doteraz zanesené a skončila im preto životnosť.
 • Nečistíme také jemné filtračné vložky (vata), ktoré môžu nahrávať najjemnejšie nečistoty.
 • Tie zvyčajne tvorí poslednú vrstvu filtra a je lepšie ich vymeniť.
gallery/filter akvaria
gallery/filtracne naplne
 • Najskôr si do vedra napustíme časť vody z akvária a v tejto vode vypláchneme všetky filtračné náplne.
 • Jedine tak zachováme už usídlené baktérie. V opačnom prípade by došlo k narušeniu biologickej rovnováhy a akvárium by muselo prejsť znovu zábehom.
 • V žiadnom prípade nepoužívajte na preplachovanie horúcu vodu ani saponáty!
 • Málokedy filter vyčistíme nedostatočne, ale oveľa častejšie ho vyčistíme až príliš.
gallery/akvarko5

Čistenie tela filtra a príslušenstva

 • Pokiaľ máte vyčistené filtračné náplne, tak rozoberieme podľa inštrukcií výrobcu filter.

 • Ak sú pohyblivé časti filtra zanesené, býva filter zneteľne hlučnejší.

 • Preto dôkladne vyčistíme rotor (vrtuľku), ktorý sa skrýva vždy pod krytom a pomocou špeciálnych kefiek vyčistíme tiež dutiny filtra, hadice a všetko ďalšie príslušenstvo.

 • Pri manipulácii s rotorom zaobchádzajte opatrne s oskou. Tá býva obvykle keramická a často sa stáva, že praskne.

 • Po vyčistení akvária môže mať voda v nádrži opäť mliečne zafarbenie, rovnako ako v prípade založenia nového akvária. T

 • ento problém je spôsobený úbytkom baktérií v dôsledku údržby akvárijného filtra a zvyčajne sa sám vyrieši v priebehu 24 hodín.

 • Ak by sa tak nestalo, použite násadu nových baktérií.

gallery/akvarium zakal
gallery/42663-filtosmart60-filter-pre-akvaria-6