Akvárium plní niekoľko funkcií.

 • V byte pôsobí oživujúco, najmä ak má stojan s akváriom poličky na umiestnenie ťahavých či previsnutých rastlín, a tak spolu vytvárajú živú obrazovku orámovanú previsnutou zeleňou, teda krásny zelený kútik.
 • Kreslo umiestnené v blízkosti akvária poslúži nielen na pozorovanie života rybičiek, ale aj na psychickú relaxáciu po uponáhľanom a stresujúcom pracovnom dni.
 • Navyše, takýto kútik pozitívne ovplyvňuje aj kvalitu ovzdušia v interiéri – osviežuje a zvlhčuje vzduch, zeleň zasa uvoľňuje do ovzdušia dezinfekčné i ozdravné látky.
 • Okrem toho zeleň významne pôsobí na regeneráciu unavených očí. 

Ako sa starať o akvarko ?

gallery/rybky

Harmonogram starostlivosti

• denne 
kontrolujeme teplotu vody, funkčnosť zariadení akvária,  zdravotný stav a prejavy rýb, všímame si vývoj rastlín,  prípadne i rast rias; kŕmime 2-krát v malých dávkach, 


• týždenne 
pomocou indikátorov kontrolujeme kvalitu vody, v prípade potreby ju upravujeme alebo aspoň čiastočne obmeníme; jeden deň v týždni ryby nekŕmime,


• každé 2 týždne 
po kontrole kvality vody, keď treba (hlavne podľa obsahu dusitanov a dusičnanov), vymeníme 1/3 vody a súčasne odsajeme usadený kal z dna akvária, prípadne odstránime riasy zo skla a vyčistíme filter,


• raz ročne 
vymeníme žiarivky, aj keď nie sú ešte vypálené; ich svetelné spektrum sa totiž za rok citeľne zhoršilo, čo my síce nevidíme, no rastliny na to reagujú.

gallery/akvarko3

Amoniak, dusitany, dusičnany

 • V akváriovej vode musíme pravidelne sledovať úroveň biologickej vyváženosti všetkých procesov.
 • Takýmito dôležitými a často sa meniacimi faktormi sú koncentrácie amoniaku (čpavku NH3), dusitanu (nitritu NO2) a dusičnanu (nitrátu NO3) vo vode.
 • Tieto látky sa do vody dostávajú ako priame výlučky rýb, ale hlavne vznikajú rozkladom bielkovín nachádzajúcich sa vo všetkých akváriových odpadoch (rybí trus detrit, zostatky neskonzumovaného krmiva, časti odumretých rastlín).
 • V akváriu prítomné užitočné baktérie tieto bielkoviny pomocou svojich enzýmov najprv premenia na jednoduchšie aminokyseliny a z nich tzv. oxidačnou deamináciou oddelia dusík vo forme amoniaku (NH3) alebo amónia (NH4+) a zostatok organickej látky sčasti premenia na vodu a oxid uhličitý.
gallery/prisavak
gallery/skalare
 • Pri tejto premene však rozhoduje úroveň kyslosti vody o tom, či vznikne jedovatý amoniak alebo nejedovaté amónium.
 • Ak je pH vyššie ako 7, teda voda je zásaditejšia, vzniká pre rastliny i ryby veľmi jedovatý amoniak, ak je pH nižšie ako 7, teda voda je o niečo kyslejšia, tak vznikne amónium, ktoré je dobrou živinou pre rastliny.
 • Aj pre toto je dôležité kontrolovať a upravovať kyslosť vody.

Boj proti riasam

 • Musíme si uvedomiť, že riasy sú rastliny, ktoré potrebujú rovnaké živiny i podmienky ako naše akváriové rastliny.
 • Zopár rias v akváriu teda nie je dôvod na paniku. Jednoducho tam patria a zrejme sa ich nik­dy úplne nezbavíme.
 • Akvárium bez rias neexistuje! Len ich nesmie byť príliš veľa.
 • Akvárium zarybňujeme až 4 týždne po vysadení rastlín.
 • Neprepĺňame ho rybami – z ich exkrementov síce vznikne veľa živín, no vo vysokej koncentrácii sa stávajú jedovaté, a to nielen pre rastliny, ale aj pre samotné ryby. Navyše podporujú rast rias.
 • Ryby kŕmime veľmi striedmo a v malých dávkach, aby žrádlo čo najrýchlejšie skonzumovali. Kúsky spadnuté na dno sa rozkladajú a tvoria toxické látky.
 • Kontrolujeme koncentráciu dusičnanov a fosforečnanov vo vode a pravidelne vymieňame 1/3 vody, tak znížime koncentráciu toxínov i nadbytok živín vo vode.
 • Pri výsadbe akvária uprednostňujeme rýchlorastúce rastliny, ktoré z vody intenzívnejšie odoberajú živiny. 
 • Aj plávajúce rastliny (napríklad Azolla carolinianum) silne znižujú koncentráciu živín a zároveň čiastočne zatieňujú akvárium, čo do určitej miery tiež potláča rozmach rias.

Bez baktérií to nejde

gallery/akvarko4
 • Pri novozakladanom akváriu je často rastlinný substrát takmer sterilný, teda obsahuje minimálne množstvo mikro­organizmov.
 • Rastliny si so sebou prinesú len určité množstvo baktérií, preto trvá dosť dlho, kým sa v akváriu namnožia detoxikačné baktérie.
 • Toto čakanie však môžeme výrazne skrátiť zaočkovaním substrátu, a to tak, že doň zamiešame časť substrátu zo zdravého zabehnutého akvária alebo doň pridáme zakúpené očkovacie baktérie.

Dobrá rada:

Dospelé ryby kŕmte malými dávkami 2-krát denne.

Jeden deň v týždni im doprajte hladovku na detoxikáciu.

V žiadnom prípade nedovoľte deťom kŕmiť ryby chlebom alebo rožkami!

Denná údržba

O dennej údržbe sme si už hovorili, ale teraz podrobnejšie.

 

 • Jednou z najdôležitejších úloh, ktorej vykonávanie si často ani neuvedomujete, je každodenné rátanie rýb a kontrola ich správania.
 • Pre začiatočníkov to možno znie čudne, no treba vedieť, že ak ryba umrie na skrytom mieste a neodstránite ju, môže sa rýchlo rozložiť a zakaliť vodu.
 • Kontrola správania je zas potrebná pre odhalenie počiatočných štádií chorôb. Umožní vám to rýchlo konať a pridať do nádrže liečivá alebo premiestniť postihnutú rybu do karantény.
 • Nezvyčajné správanie zahŕňa bojovnosť a narážanie do ornamentov, tiež si všímajte, či po sebe ryba nemá biele bodky.
 • Ak je nádrž nová, treba prvý mesiac denne kontrolovať pH vody. Ako voda v novej nádrži dozrieva, pH sa zvykne meniť, čo nepriaznivo vplýva na ryby.
 • Taktiež skontrolujte, či ryby zožrali všetko krmivo, pretože aj to sa veľmi rýchlo rozkladá.
 • Každý deň prežeňte sklom nádrže čistič rias, ktorý zabráni hromadeniu rias a udrží pekný vzhľad akvária.
 • Magnetické čističe sú dostupné vo všetkých obchodoch, nestoja veľa peňazí a svoju prácu si vykonávajú na jednotku.
 • Dajte pozor aj na vyparovanie. Ak hladina vody klesla, treba ju dorovnať na pôvodnú výšku.
gallery/strihanie