Prečo hnojiť rastliny v akváriu ?

gallery/akvárium 96 l s novými rastlinami

Čo potrebuje rastlina?

 

 • Aby rastlina rástla, potrebuje 3 základné veci.
 • Stavebný materiál, energiu a podmienky.

Energia

 

 • S energiou je to jednoduché, rastlina potrebuje svetlo z ktorého získava energiu pomocou fotosyntézy vo svojich zelených listoch, kde sa mení energie svetla na energiu chemickú, ktorú dokáže rastlina uskladniť.
 • Vonku ho získava počas dňa zo slnka a v akváriu ju ako zdroj slúži bežne žiarivka.

Podmienky

 • Do podmienok, ktoré potrebujú rastliny k rastu patrí hlavne teplota a médium so živinami. Ideálna teplota pre rastliny môže byť rozdielna - záleží na prostredí, kde prirodzene rastú. Médiom u rastlín je voda, ktorá dopravuje živiny k rastline.

 

Živiny

 

 • Živiny sú látky, ktoré rastlina potrebuje buď ako stavebný materiál a alebo ako látky, ktoré umožňujú rastline fungovať. Živiny sa delia na dve základné skupiny podľa množstva, ktoré k svojmu rastu / funkciu rastlina potrebuje. Základné delenie je na mikroživiny a makroživiny (ďalej budem používať mikroprvky a makroprvky).

 

 • Makroprvkov potrebuje rastlina aj 1000000x viac než mikroprvkov. Mikroprvkom sa tiež niekedy hovorí stopové prvky (anglicky "trace elements"), pretože ich rastlina obsahuje len stopové množstvo.
gallery/glass-aquariums-for-sale-1024x588

Medzi makroprvky patrí hlavne:

 •  uhlík (C)

 •  dusík (N)

 •  fosfor (P)

 •  draslík (K)

 •  vodík (H)

 •  kyslík (O)

 •  vápnik (Ca)

 •  horčík (Mg)

 •  Síra (S)

 •  chlór (Cl)

gallery/tropica plants
 • Vodík a kyslík akvarijné rastliny  tieto prvky zaobstarajú  priamo z vody (H2O).

 

 • Bezo sporu najviac diskutovaný v akváriách je uhlík (C). Ten je rastlinám prístupný ako plynný CO2 - čiže oxid uhličitý, ktorý vydychujeme my aj ryby.
 • CO2 sa dostáva do vody ako priamo od rýb tak sa rozpúšťa aj priamo zo vzduchu.
 • Problém uhlíka je, že ho je vo vode málo, respektíve máme v akváriu bežne malý pomer vody na veľký pomer rastlín a tie ho z vody veľmi rýchlo spotrebujú.
 • Preto do rastlinných  akvárií sa  takmer vždy pridáva CO2 do vody .
 • CO2  je prijímaný prevažne listami.
gallery/140_157_crystalwort_big

Dusík (N)

 

 • Je ďalší z dôležitých prvkov, ktorého je v bežnom akváriu veľa a v rastlinných málo.
 • Prirodzene sa do akvária dostáva z exkrementov rýb ako jedovatý NH3 amonik (amoniaku rozpustenom vo vode sa hovorí čpavok).
 • Práve preto, že je jedovatý sa v akváriách používajú filtre, kde žijú baktérie, ktoré zo čpavku vyrábajú oveľa menej jedovatý dusičnan NO3 (asi 100x menej jedovatý).
 • Rastliny dokážu dusík prijímať ako ako NH3 tak aj NO3 (rastlina si ho vnútorne "upraví" späť na NH3) NH3 aj NO3 sa dajú pridávať vo forme pevných rozpustných aj nerozpustných hnojív.
 • Je prijímaný ako korene tak aj listy.

Chlór (Cl) 

 

 • Rastlina prijíma ako chlorid Cl-. Bežne sa nejedná o nedostatkový prvok a v hnojivách byť zastúpený nemusí.
gallery/stromcek

Draslík (K)

 

 • Je látka, ktorej chýba takmer v každom akváriu.
 • Voda ho takmer neobsahuje az rýb sa dostáva do vody len minimálne.
 • Draslík je kľúčový prvok, ktorý by nemal chýbať v žiadnom hnojive. Je prijímaný ako korene tak aj listy.

Fosfor (P) 

 

 • Je podobne ako dusíka v bežnom akváriu nadbytok, ale aj on v rastlinných akváriách chýba.
 • Rastlina ho prijíma vo forme fosforečnanov (PO4).
 • Dá sa pridávať vo forme pevných rozpustných aj nerozpustných hnojív.
 • Je prijímaný ako korene tak aj listy.

Vápnik (Ca) a Horčík (Mg)

 

 • Sú rastlinou potrebné zhruba v rovnakom množstve. S problémami s nedostatkom vápnika u rastlinných akvárií je len málo, pretože ho aj bežná voda obsahuje skôr nadbytok. 

Síra (S) 

 

 • Sa v bežnej vode vyskytuje pomerne hojne a je zastúpená aj sekundárne v hnojivách.
gallery/red
gallery/red tree